Välkommen att registrera dig till BIM-nätverkets vårmöte i Stockholm 17 april 2023 som hålls på Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98. 

Bekräftelse kommer via mejl. 

 

Agenda 

10:00  Fika och samling

Inledning, agenda
- Presentation av deltagare.

Genomgång av höstmötets protokoll & ekonomisk redovisning.
- Protokollet
- Ekonomi

Hemsida
- Nuläge
- Innehåll (förändring av innehållet på Fi2 sidan)

Konferens innehållande följande punkter:
- Status BIM projekt/förvaltning/digitalisering bef. byggnader
- Kort avstämning per verksamhet.

12-13 Lunch

Eftermiddag
- Forts. kort avstämning per verksamhet

Eftermiddagsfika

Teknisk dokumentation – relationshandling och DoU, leverans till och från förvaltning.
IFC Export VS Fi2 Export – diskussion kring arbetsmetoder
Leveransspecifikation valideringstjänst – presentation av validering
Hållbarhet status BIM Nätverksprojekt – rapport, bevakning vad som sker i branschen.
Förslag på ämnen inför nya projekt
Uppsummering och nästa möte.
Mötet avslutas.

19:00 Gemensam middag på Restaurang Pelikan

Tack för denna gång!

Observera att agendan är preliminär och kommer att ändras närmare mötet.

 

Boende och resa ordnas av respektive mötesdeltagare.

Om du planerar att komma på SWG Inspirations- & Användardagar 18-19 april och behöver hotellrum 17-19 april - välj då det hotallalternativet på registreringssidan.
Har du andra önskemål gällande hotellrum, kontakta Anna Nömme.

Välkommen!

 

Anmäl dig här:

Blue arrow