Se den inspelade webbvisningen 

Hur skapar man förutsättningar för informationshantering i ett livscykelperspektiv (BLM) i byggprojekt? Det räcker sällan med att bestämma sig för att man ska samarbeta, man behöver även bestämma hur.

För att lyckas med ett obrutet informationsflöde, från projekt till förvaltning, behöver metodstödet för hur informationsleveranser skall ske kunna utföras repetitivt, så att alla byggprojekt som levereras till förvaltning följer samma mall.

Se hur våra systemstöd kan hjälpa er att strukturera byggnadsinformation i byggprocessen och tillgängliggöra den för användning i förvaltningsprocessen.

  • Kravställ och validera att byggprojekt levererar den information organisationen behöver i de dagliga förvaltningsprocesserna.
  • Säkerställ att byggprojekt arbetar med effektiva metoder för att höja kvaliteten, spara tid och förbättra samarbetet.
  • Integrera och använd upparbetad information från byggprojekt i de dagliga förvaltningsprocesserna i FM Access och Faciliate.
  • Leverera uppdaterad byggnadsinformation till ombyggnadsprojekt.

För vem: För dig som arbetar med fastighetsförvaltning eller byggprojekt och som vill se hur man hanterar information ur ett livscykelperspektiv och vilka nyttor det ger förvaltare, tekniker, hyresadministratörer & marknad som behöver ett kraftfullt stöd i de dagliga processerna.

Den inspelade webbvisningen är kostnadsfri och pågår ca 45 minuter. 

 

Fyll i formuläret så får du direkt tillgång till visningen!

Blue arrow