Se den inspelade webbvisningen 

Det grafiska verksamhetsstödet FM Access  används av många bostadsbolag för att tillgängliggöra ritningar, modeller och areor för verksamheten. Även marknadsavdelningen kan ha nytta av ritningen för att presentera lediga bostäder och lokaler samt hantera frågor i uthyrningsprocessen. Se fördelarna med ett digitaliserat fastighetsbestånd och hur man med automatik skapar informativa och tilltalande faktablad över bostäder och lokaler av hela beståndet på kostnadsfri webbvisning.

  • * Publicera snygga och informativa faktablad på er uthyrningsportal/hemsida där ritningar och byggnadsinformation med automatik hämtas från FM ACCESS.
  • * Minska tidsåtgången för administration och hantering av återkommande frågor kring lediga bostäder/lokaler. Kvalitetssäkra att rätt information används
  • * Möt hyresgästers allt större krav på att själv hitta relevant och grafisk information kring lediga lägenheter.
  • * Vid nyproduktion: erbjud digitala 360-rundvandringar.

För vem: Webbvisningen vänder sig främst till bostadsbolag och dig som ansvarar för företagets ritningshantering liksom dig som ansvarar för företagets marknadsföring, administration och uthyrning av lediga bostäder & lokaler.

Webbvisningen är kostnadsfri och pågår i ca 45 minuter.

Fyll i formuläret så får du direkt tillgång till visningen!

Blue arrow